Search

Leefstijl

Veiligheid en geborgenheid zijn belangrijke aspecten van onze school. Pas als kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen binnen de school, kun je samen verder bouwen aan een optimale leef- en leersituatie. De school wil dan ook een sociaal veilige omgeving bieden voor haar leerlingen.  

Leefstijl is een visie

In 2015 heeft het gehele team de training Leefstijl afgerond. Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden op school. Onder sociale-emotionele vaardigheden valt: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren.  

Leefstijl begint en stopt niet bij de voordeur van de school

Leefstijl is een methode waardoor leerlingen zich bewust worden van waarden en normen. Onze school acht dit van groot belang voor de veiligheid van ieder kind. Dit gebeurt niet theoretisch of door ze dingen op te leggen, maar in de praktijk, door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef van 'goed met elkaar omgaan' versterken. Onze school richt zich met betrekking tot Leefstijl op het ervaringsgericht leren. De vaardigheden die onze leerlingen ontwikkelen zijn voor op school, thuis, en voor als ze later volwassen zijn.

Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Met behulp van Leefstijl stimuleren we onze leerlingen zich te ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. 

De uitgangspunten van Leefstijl, en daarmee van onze school:

 • Een gezond, uitdagend én veilig schoolklimaat bevorderen
 • Het hanteren van een preventieve aanpak
 • Leren door doen: ervaringsgericht leren
 • Sociaal-emotionele vaardigheden zijn trainbaar
 • Positieve communicatie
 • Oplossingsgericht werken
 • Schoolbrede aanpak: iedereen participeert

Hoe Leefstijl werkt

Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit de volgende zes thema’s:

 • Thema 1: De groep? Dat zijn wij!
 • Thema 2: Praten en luisteren
 • Thema 3: Ken je dat gevoel?
 • Thema 4: Ik vertrouw op mij!
 • Thema 5: Allemaal anders, iedereen gelijk
 • Thema 6: Lekker gezond

Ieder thema bestaat uit vier lessen. In alle groepen wordt tegelijkertijd aan hetzelfde thema gewerkt waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd. Geen enkele leefstijlles is hetzelfde en ervaringsgericht leren staat voorop. Kinderen doen samen spelletjes (energizers genaamd), luisteren naar verhalen, spelen toneel, bespreken onderwerpen in groepjes of met de hele klas, en maken opdrachten in een werkboek.

Ouders worden middels de nieuwsbrief geïnformeerd over welke onderwerpen worden behandeld.

 

Sta op tegen pesten!

Onze school wil haar leerlingen een veilig leerklimaat bieden. We werken op een preventieve manier aan sociaal emotionele vaardigheden middels Leefstijl. Indien dit niet afdoende is er blijkt dat er sprake is van pesten, pakken wij dit effectief aan middels Sta op tegen pesten! Hierbij worden leerlingen zelf ingezet om het pesten te stoppen. In drie gespreksrondes wordt er een zeven stappenplan, gebaseerd op de Engelse No Blame-methode, doorlopen. Hierbij worden geen schuldigen aangewezen of straffen uitgedeeld maar staat de verbetering van de situatie centraal. Het pest-gedrag wordt zo geen individueel probleem maar een situatie waar de groep zelf invloed op uit kan oefenen. Met Sta op tegen pesten! werken we zo gericht aan de oplossing. Alle leerkrachten van de Gavelander hebben ook deze scholing gevolgd.