Search

Kalender

Nieuw op de website:

Nieuwsbrief mei 2019

15 mei Groep 6 regionaal schoolvolleybaltoernooi
17 mei Groep 1/2 bezoekt een voorstelling
17 mei Groep 5/6, sportieve afsluiting 'scoor een boek'
22 mei Groep 1/2, podiumkunsten
27 t/m 29 mei Groep 7/8, kamp
28 mei Groep 1/2, schoolreis
Groep 3 t/m 6, schoolreis
30 en 31 mei, vrij ivm Hemelvaart
3 juni Margedag voor groep 1 t/m 8
10 juni, vrij ivm Pinksteren
13 juni Groep 7/8 bezoekt voorstelling
20 juni Sportdag
24 juni Rapporten gaan mee naar huis
26 juni Rapportgesprekken, 10-minuten gesprekken voor ouders, houdt u deze middag en avond vrij hiervoor?
9 september Informatieavond voor ouders over komend schooljaar, tevens uitleg ouderportaal. Ouderportaal gaat o.a.de papieren nieuwsbrief vervangen.

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meebeslissen, meedenken, meeleven en/of meedoen. Naast hand- en spandiensten is er de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad, medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Team

Onze school heeft een dynamisch en deskundig team. Het bestaat uit 8 (voornamelijk deeltijd) leerkrachten en daarnaast een directeur, een administratief medewerker en een conciërge. Er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende (vak)gebieden. Binnen ons team bevindt zich onder andere een vakleerkracht gymastiek, een master opgeleide IB-er, een opgeleide leescoördinator, een opgeleide rekencoördinator en is het gehele team geschoold in het geven van lessen middels Leefstijl.