Search

Kalender

Nieuw op de website:

Nieuwsbrief juni 2019

10 juni, vrij ivm Pinksteren
13 juni Groep 7/8 bezoekt voorstelling.
20 juni Sportdag, alle kinderen lunchen op school. Lunchpakket meenemen. Ouders welkom om aan te moedigen de hele dag en om mee te doen vanaf 14.30 uur.
24 juni Rapporten gaan mee naar huis.
26 juni Rapportgesprekken, 10-minuten gesprekken voor ouders, houdt u deze middag vrij hiervoor?
10 juli Doordraaiochtend, alle kinderen nemen een kijkje in hun nieuwe groep.
11 juli Feestelijke laatste schooldag, afscheid groep 8.
12 juli Alle leerlingen zijn vrij, de vakantie is begonnen.
Zomervakantie van maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus. Een hele fijne vakantie gewenst.
Maandag 26 augustus Eerste schooldag van schooljaar 2019-2020. We starten met het continurooster.
9 september Informatieavond voor ouders over komend schooljaar, tevens uitleg ouderportaal. Ouderportaal gaat o.a.de papieren nieuwsbrief vervangen.

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meebeslissen, meedenken, meeleven en/of meedoen. Naast hand- en spandiensten is er de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad, medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Team

Onze school heeft een dynamisch en deskundig team. Het bestaat uit 8 (voornamelijk deeltijd) leerkrachten en daarnaast een directeur, een administratief medewerker en een conciërge. Er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende (vak)gebieden. Binnen ons team bevindt zich onder andere een vakleerkracht gymastiek, een master opgeleide IB-er, een opgeleide leescoördinator, een opgeleide rekencoördinator en is het gehele team geschoold in het geven van lessen middels Leefstijl.