Search

Kalender

Nieuw op de website:

Nieuwsbrief november 2018

5 december Sinterklaasfeest
14 december bezoek aan sprookje voor groep 3 t/m 6. Start voorstelling om 8.15 uur. Vertrek van de bus wordt nog bekend gemaakt
14 december Kerstwandeling in Oostwold
20 december Kerstviering Gavelander
 Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
7 januari 2019 Luizencontrole
10 januari 2019 Schoolfotograaf komt. Om 8.15 uur wordt gestart met broertjes/broers en zusjes/zussen die (nog) niet op school zitten.

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meebeslissen, meedenken, meeleven en/of meedoen. Naast hand- en spandiensten is er de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad, medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Team

Onze school heeft een dynamisch en deskundig team. Het bestaat uit 8 (voornamelijk deeltijd) leerkrachten en daarnaast een directeur, een administratief medewerker en een conciërge. Er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende (vak)gebieden. Binnen ons team bevindt zich onder andere een vakleerkracht gymastiek, een master opgeleide IB-er, een opgeleide leescoördinator, een opgeleide rekencoördinator en is het gehele team geschoold in het geven van lessen middels Leefstijl.