Search

Kalender

Nieuw op de website: foto's van Pasen, fotoalbum
12 april Voorstelling groep 1/2
17 en 18 april IEP eindtoets groep 8
20 april Koningsspelen
23 april Praktisch verkeersexamen groep 7 & 8
Wethouder Ben Plandsoen bezoekt onze school
27 april, 30 april t/m 4 mei Vrij i.v.m. Koningsdag en meivakantie
9 mei Luizencontrole
10 en 11 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart
16, 17 en 18 mei Schoolkamp groep 7 & 8 (Ameland)
21 mei Vrij i.v.m. Pinksteren
23 mei Podiumkunsten groep 3/4
24 mei Voorstelling groep 3 & 4
25 mei Koffieochtend
29 mei Margemiddag groep 1 t/m 8
30 mei Regionale volleybalfinale scholen
4 juni OV-vergadering
6 juni Voorstelling groep 7 & 8
11 juni Margedag groep 1 t/m 4
25 juni Extra vakantiedag, alle kinderen zijn vrij
26 juni Schoolreis Wildlands Emmen, groep 3 t/m 6

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meebeslissen, meedenken, meeleven en/of meedoen. Naast hand- en spandiensten is er de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad, medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Team

Onze school heeft een dynamisch en deskundig team. Het bestaat uit 8 (voornamelijk deeltijd) leerkrachten en daarnaast een directeur, een administratief medewerker en een conciërge. Er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende (vak)gebieden. Binnen ons team bevindt zich onder andere een vakleerkracht gymastiek, een master opgeleide IB-er, een opgeleide leescoördinator, een opgeleide rekencoördinator en is het gehele team geschoold in het geven van lessen middels Leefstijl.