Search

Kalender

Nieuw op de website:

Nieuwsbrief september 2018

17 oktober Bezoek Nienoord kleuters
17 oktober MR vergadering
18 oktober Groep 7/8 krijgt bezoek van Bulgaarse student
19 oktober Meesters- en juffendag
22 t/m 26 oktober Herfstvakantie
5 november meester Rogier heeft BHV-cursus
7 november zakelijke ouderavond
7 en 8 november Energietruck bezoekt de school
8 november Sint Maarten in kerkje Den Horn
9 november Sint Maarten Gavelander
9 november Vossenjacht voor groep 5 t/m 8. 's Middags

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meebeslissen, meedenken, meeleven en/of meedoen. Naast hand- en spandiensten is er de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad, medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Team

Onze school heeft een dynamisch en deskundig team. Het bestaat uit 8 (voornamelijk deeltijd) leerkrachten en daarnaast een directeur, een administratief medewerker en een conciërge. Er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende (vak)gebieden. Binnen ons team bevindt zich onder andere een vakleerkracht gymastiek, een master opgeleide IB-er, een opgeleide leescoördinator, een opgeleide rekencoördinator en is het gehele team geschoold in het geven van lessen middels Leefstijl.