Search

Kalender

20 jan Voorstelling groep 1 & 2
23 jan Margemiddag groep 1 t/m 4
23 jan MR/OV vergadering
25 jan Koffieochtend, om 8.15 uur kijkje in de klas
1 febr Voorstelling groep 5 & 6
13 febr Rapport mee naar huis
14 febr Open dag Gavelander, voor nieuwe ouders
15 febr Open dag Gavelander, voor nieuwe ouders
15 febr 10-minuten gesprekken rapport
20-24 febr Voorjaarsvakantie
2 maart Margedag groep 1 t/m 8, team heeft studiedag

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meebeslissen, meedenken, meeleven en/of meedoen. Naast hand- en spandiensten is er de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad, medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Team

Onze school heeft een dynamisch en deskundig team. Het bestaat uit 8 (voornamelijk deeltijd) leerkrachten en daarnaast een directeur, een administratief medewerker en een conciërge. Er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende (vak)gebieden. Binnen ons team bevindt zich onder andere een vakleerkracht gymastiek, een master opgeleide IB-er, een opgeleide leescoördinator, een opgeleide rekencoördinator en is het gehele team geschoold in het geven van lessen middels Leefstijl.