Search

Kalender

29 nov Koffieochtend, 8.15 uur kijkje in de klas, 8.30 uur koffie in de teamkamer
5 dec Sinterklaasviering
5 dec Margemiddag groep 1 t/m 4
15 dec Sprookje groep 3 t/m 6, vertrek bus om 13.00 uur stipt
16 dec Kerstviering, 17.00 uur
23 dec Margedag groep 1 t/m 8
26 dec t/m 9 jan KERSTVAKANTIE
13 jan Nieuwjaarsetentje team en commissies.

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meebeslissen, meedenken, meeleven en/of meedoen. Naast hand- en spandiensten is er de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad, medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Team

Onze school heeft een dynamisch en deskundig team. Het bestaat uit 8 (voornamelijk deeltijd) leerkrachten en daarnaast een directeur, een administratief medewerker en een conciërge. Er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende (vak)gebieden. Binnen ons team bevindt zich onder andere een vakleerkracht gymastiek, een master opgeleide IB-er, een opgeleide leescoördinator, een opgeleide rekencoördinator en is het gehele team geschoold in het geven van lessen middels Leefstijl.