Search

Kalender

10 okt Koffieochtend, 8.15 uur kijkje in de klas, 8.30 uur koffie in de teamkamer
10 okt Voorleesactiviteit in alle groepen
11 okt Biebactiviteit groep 5/6 en 7/8
14 okt Margedag groep 1 t/m 4
17-21 okt Herfstvakantie
24 okt Margedag groep 1 t/m 8 ivm studiedag team
25 okt juf Marijke en juf Marloes hebben BHV-cursus
26 okt meester Martin heeft BHV-cursus
27 okt Zoutkristallen express groep 7/8
31 okt Schoolfotograaf begint om 8.15 uur
7 nov Margemiddag groep 1 t/m 4
11 nov Sint Maarten viering
14 nov Jolanda heeft BHV-cursus
16 nov Podiumkunsten groep 3/4

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meebeslissen, meedenken, meeleven en/of meedoen. Naast hand- en spandiensten is er de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad, medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Team

Onze school heeft een dynamisch en deskundig team. Het bestaat uit 8 (voornamelijk deeltijd) leerkrachten en daarnaast een directeur, een administratief medewerker en een conciërge. Er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende (vak)gebieden. Binnen ons team bevindt zich onder andere een vakleerkracht gymastiek, een master opgeleide IB-er, een opgeleide leescoördinator, een opgeleide rekencoördinator en is het gehele team geschoold in het geven van lessen middels Leefstijl.