Search

Kalender

Nieuw op de website:

foto's van de podiumkunsten in groepsmap groep 3/4
foto's van Korfbalclinic in groepsmap groep 3/4 en groep 5/6
foto's van het doorspreken en opnemen van de audiotour in groepsmap groep 5/6 en groep 7/8

9 juli Rapporten mee naar huis
10 juli 10-minuten gesprekken rapport
13 juli Gaveavond, eindmusical groep 8
17 juli Dagje Groningen (inclusief bezoek Groninger Museum) groep 5 t/m 8
18 juli alle kinderen brengen een bezoekje aan hun nieuwe klas
We zwaaien deze dag de kinderen van groep 8 uit
19 juli Feestelijke Laatste Schooldag, afscheidsbbq groep 8 (besloten bijeenkomst)
20 juli Margedag groep 1 t/m 8. De vakantie kan beginnen.

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meebeslissen, meedenken, meeleven en/of meedoen. Naast hand- en spandiensten is er de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad, medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Team

Onze school heeft een dynamisch en deskundig team. Het bestaat uit 8 (voornamelijk deeltijd) leerkrachten en daarnaast een directeur, een administratief medewerker en een conciërge. Er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende (vak)gebieden. Binnen ons team bevindt zich onder andere een vakleerkracht gymastiek, een master opgeleide IB-er, een opgeleide leescoördinator, een opgeleide rekencoördinator en is het gehele team geschoold in het geven van lessen middels Leefstijl.