Search

Kalender

18,19,20 april Cito eindtoets groep 8
21 april Koningsspelen, kinderen ontbijten op school
21 april Margemiddag groep 5 t/m 8
24-28 april Meivakantie
1 mei Voorstelling groep 7/8 (fiets mee)
4 mei Herdenking Enumatil
5 mei Bevrijdingsdag (vrij)
11 mei Groep 7/8 gastles brandveilig leven
12 mei Koffieochtend, 8.15 uur mag u in de klas kijken, 8.30 uur staat de koffie klaar
15 mei Margemiddag groep 1 t/m 4
17 mei Podiumkunsten groep 5/6
17 mei Bezoek kerk Midwolde groep 3/4
17 mei Leerlingexcursie gemeentehuis groep 7/8
19 mei Kangoeroe evenement groep 1/2
25,26 mei Hemelvaart (vrij)

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meebeslissen, meedenken, meeleven en/of meedoen. Naast hand- en spandiensten is er de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad, medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Team

Onze school heeft een dynamisch en deskundig team. Het bestaat uit 8 (voornamelijk deeltijd) leerkrachten en daarnaast een directeur, een administratief medewerker en een conciërge. Er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende (vak)gebieden. Binnen ons team bevindt zich onder andere een vakleerkracht gymastiek, een master opgeleide IB-er, een opgeleide leescoördinator, een opgeleide rekencoördinator en is het gehele team geschoold in het geven van lessen middels Leefstijl.